Var uppmärksam på fukt- eller vattenskada på vinden 

Primärt under vinterhalvåret är det viktigt att hålla noga uppsikt över vinden då vatten- och fuktskador lätt kan där uppkomma. Många svenskar har fuktskadade vindar och många av dem  inte ens är medvetna om det. Om det är en ren vattenskada och större mängder vatten läcker in, kan det vara lättare att upptäcka. Smygande fuktskador och små läckage kan dock vara svårare att identifiera. 

Kontrollera din vind regelbundet 

Eftersom de flesta husägare inte brukar spendera speciellt mycket tid på sina vindar är det viktigt att undersöka dem då och då för att säkerställa att allt står rätt till. Genom att årligen kontrollera din vind kan du upptäcka en eventuellt fukt- eller vattenskada i god tid, innan den hinner göra speciellt mycket skada. read more