Vad gör en produktionsorienterad webbyrå

Det finns väldigt många företag som arbetar med digitala strategier och marknadsföring på nätet. De kan ha många olika namn och inriktningar vilket kan göra det svårt att sortera mellan olika aktörer och deras erbjudanden. I den här texten kommer vi att gå igenom några av de saker som en produktionsorienterad webbyrå kan arbeta med och vad det innebär. En sådan byrå kan till exempel arbeta med:

Reklam

Det speciella med en webbyrå som arbetar med reklam är att de fokuserar på att skapa innehåll som är anpassat för digitala kanaler. När det här företaget är produktionsorienterat så är deras område inte att ta fram strategier och koncept kring reklamen utan att skapa själva innehållet. Någon annan har tänkt ut vilket budskap som varumärket ska förmedla samt vad för kampanjer som ska göras i respektive kanal. Det här företaget fokuserar på att arbeta praktiskt med bild, text och eventuellt video.

Hemsidor

En av de vanligaste arbetsuppgifterna för en webbyrå är att utveckla hemsidor åt företag. Utan en digital plattform där kunderna kan landa och läsa mer om ens en webbyrå göteborg som så är det svårt att driva en framgångsrik verksamhet idag. Inom hemsidesproduktion så finns det flera delar som behöver göras där en del företag är fokuserade på strategi, utveckling eller design. Andra företag är inriktade på produktion av texter och annat innehåll på hemsidorna. Det vanligaste är dock att en webbyrå göteborg erbjuder alla delarna i produktionen av en hemsida alternativt lägger ut några få uppgifter på underkonsulter.webb content hemsida göteborg

Redaktionellt innehåll

Ett område som inte alla webbyråer arbetar med och som ofta förknippas med contentbyråer är produktion av redaktionellt innehåll. Det innebär att man skapar texter som artiklar och reportage som kräver ett mer omfattande researcharbete och som dessutom används i kundtidningar för din webbyrå göteborg eller liknande. Med tanke på hur många företag som har slutat trycka sina tidningar och främst erbjuder digitala varianter så kanske det inte förvånar att en webbyrå kan få frågan på sitt bord.

Annonsering

Väldigt många företag annonserar idag i digitala kanaler som Google och Facebook. Skillnaden mellan att arbeta med reklam och med annonsering är framför att fokus ligger på varumärkesbyggande inom reklam och försäljning eller konvertering inom annonsering. En webbyrå kan hjälpa företag med enstaka annonskampanjer i en kanal eller med att sköta företagets hela annonsbudget. Om byrån hjälper till med helheten så erbjuder de ofta allt från strategier till kanalval och produktion av innehållet vilket alltså inte är så vanligt för just produktionsorienterade byråer.