Problemet med kapitalbindning

Två företag som omsätter lika mycket pengar och tjänar lika mycket pengar kan vara olika lönsamma. Det här är ofta svårt att förstå och anledningen är företagens kapitalbindning. Den som förstår kapitalbindning och hur man kan minska bundet kapital har ett stort försprång som entreprenör. Här försöker vi reda ut begreppet och förklara hur fakturaköp kan öka företagets lönsamhet.

Vad är lönsamhet?

Det första vi måste göra är att förklara begreppet lönsamhet. Om ett företag som jobbar med betting utan svensk licens omsätter 10 miljoner kr och gör en vinst på 2 miljoner kr är det lätt att säga att företaget är lönsamt. Vad man måste komma ihåg är att alla företag kräver en visst bundet kapital i företaget för att göra vinst.

Avkastning på eget kapital

Ett bra mått på lönsamhet är vilken avkastning företag gör på det egna kapitalet. Ett företag som säljer båtar och endast har kostnader för löner och kontor kräver ett ganska litet bundet kapital. En vinst på 2 miljoner kr för ett företag som behöver 1 miljon i insats för att drivas runt får anses vara lönsamt, de har en avkastning på eget kapital på 200%.

Sälja andras båtar – eller egna

För att förstå lönsamhet och hur fakturaköp kan bidra till ökad lönsamhet måste vi förstå kapitalbindning. Om vi tar samma båtföretag som tidigare men ändrar deras affärsmodell en aning. Istället för att sälja andras båtar och ta provision på affärerna har de nu börjat producera egna båtar.

Kapitalbindning

Låt oss anta att man fortfarande omsätter 10 miljoner kronor i fakturaköp men för att sälja båtar för den summan måste man köpa in material och bygga båtarna själva. Materialet till båtarna antar vi kostar sex miljoner kr. Nu måste företaget alltså ligga ute med sex miljoner kr tills båtarna är sålda och betalda innan de kan tjäna in sina tio miljoner kr. Företaget har en kapitalbindning på sex miljoner.

Avkastning på eget kapital – del 2

Om man har ett eget kapital på sex miljoner och en vinst på två miljoner blir avkastning på eget kapital bara 33%. Företaget har gått från en lönsamhet på 200% av eget kapital till 33%. För en investerare är det här en total katastrof och varenda styrelse med självaktning skulle genast gå över till att sälja andras båtar igen.

Skruva i affärsmodellen

Om vi antar att man kan skruva lite i affärsmodellen och bygga båtarna först när de är sålda kan vi komma bort från lönsamhetsproblemet på ett elegant sätt. Genom att sälja båtar för tio miljoner, skicka fakturorna och sen börja producera kommer vi bara behöva ligga ute med sex miljoner tills kunden betalat. Här kommer fakturaköp in i bilden.

Fakturaköp

Nu kan vi ta hjälp av ett finansbolag för fakturaköp och få betalt inom 24 timmar. På det sättet kan vi sälja båtarna och få in nästan hela försäljningsbeloppet på en gång. Vi kan använda sex miljoner av våra kunders pengar till att köpa material och sen börja bygga deras båtar.

Lönsamheten är tillbaka

Nu har vi minskat vår kapitalbindning från sex miljoner till kostnaden för löner, kontor och andra småsaker, precis som det var när vi sålde andras båtar. Företaget är lönsamt igen och styrelsen får sitta kvar ett tag till.