Var uppmärksam på fukt- eller vattenskada på vinden 

Primärt under vinterhalvåret är det viktigt att hålla noga uppsikt över vinden då vatten- och fuktskador lätt kan där uppkomma. Många svenskar har fuktskadade vindar och många av dem  inte ens är medvetna om det. Om det är en ren vattenskada och större mängder vatten läcker in, kan det vara lättare att upptäcka. Smygande fuktskador och små läckage kan dock vara svårare att identifiera. 

Kontrollera din vind regelbundet 

Eftersom de flesta husägare inte brukar spendera speciellt mycket tid på sina vindar är det viktigt att undersöka dem då och då för att säkerställa att allt står rätt till. Genom att årligen kontrollera din vind kan du upptäcka en eventuellt fukt- eller vattenskada i god tid, innan den hinner göra speciellt mycket skada.

Unken lukt är ett tecken på mögel 

Det är vanligt att husägare upptäcker en fuktskada på grund av en unken lukt. Om din vind börjar kännas fuktig och du känner en unken lukt som av ruttnande trä, är det ett tecken på att du har en fuktskada. Ha därför för vana att använda näsan när du undersöker din vind och notera om du upptäcker några ovanliga lukter. Mögel kan även synas direkt med ögat om det finns ytligt på byggmaterialet i vinden. Svartmögel är enkelt att upptäcka då det ofta visar sig som svarta prickar eller fläckar på takstolar och innertak. Svartmögel är hälsofarligt att leva i och bör därför hanteras omgående. Andra sorters mögel som exempelvis vitmögel kan däremot vara lite klurigare att identifiera. Vitmögel brukar också uppkomma på innertaket och takstolarna och liknar damm i utseendet. När du undersöker vinden är det viktigt att du har en rejäl ljuskälla och undersöker varje litet hörn, då en fuktskada kan uppkomma var som helst. 

Använd en fuktkvotsmätare 

Om du vill vara extra noggrann när du undersöker din vind kan du använda dig av en fuktkvotsmätare. Ta reda på fuktkvoten på insidan av ditt yttertak samt i takstolarna. Eftersom våra olika årstider i Sverige har olika fuktnivåer kommer ditt resultat från din fuktkvotsmätning troligtvis variera. Fuktkvoten bör dock ligga på lägre än 16 % för att inte vara i riskzonen för en fuktskada. Om det ligger snäppet över 16 % kan det vara bra att vänta en månad eller så för att göra en till mätning. Om fuktkvoten fortsätter vara hög kan det vara bra att införa några övriga förebyggande åtgärder, som exempelvis att installera en avfuktare. 

Orsaken till fuktproblem 

Om du får en vattenskada på din vind beror det troligtvis på att ditt tak läcker in vatten. Om du har det problemet är det viktigt att taket repareras så snabbt som möjligt för att stoppa läckaget. Fuktskador kan däremot uppstå av andra anledningar. Ett litet läckage från taket kan orsaka en fuktskada, likväl som om varm luft från huset tar sig upp till den kalla vinden och skapar kondens.